You are here Frontpage Core Services Calibration

Kalibreringsrigg for massemålere I 2016 anskaffet Intertek en ny kalibreringsrigg for å kalibrere masse målere (Coriolis) .

Masse målere er mer og mer kommet inn som benyttet måleprinsipp for fiskale og separator målinger. Også denne type måler trenger å bli kalibrert for å forsikre seg at målingen overholder den nøyaktighet som påkrevd.

I de senere år så har effekter (feilmålinger) på slike målere vært diskutert og flere og flere har ønsket å sjekke hvordan deres måler fungere på operasjonsbetingelser. Nå har vi laget en transportabel rigg som kan kalibrere målerne i felt. Dette blir mulig via å benytte kalibrerte referansemålere montert på en rigg som bringes til deres måler. Målerne som benyttes er sjekket og optimalisert til å ivareta trykk og temperatur kompensasjon. Dermed så kan en få en god sammenligning av deres måler i fart på stedet. Feilkilder som trykk og temperatur kompensering, installasjonseffekter og «full loop» sjekk av målesystemet kan da raskt bli sjekket.

Riggen kan også benyttes som en målestasjon hvis ønskelig. Strømningsområde i dag er satt til 20 – 200 tonn/time (kalibrert område). Dette kan utvides hvis ønskelig.

Contact Calibration

 

Intertek West Lab
Department Calibration,

Energivn. 1, 4056 Tananger

Tlf:  +47-51 94 01 00

Fax: +47-51 94 01 01

 

Department Manager

Atle Laader

Tlf:   +47 - 51 94 01 77

Mob: +47 - 91 34 36 58

atle.laader@intertek.com

 

 

Show map