Du er her Velkommen Kalibrering

Kalibrering

 

Intertek West Lab har utviklet en nisjetjeneste innen kalibrering av fiskale mengdemålere som brukes på alle installasjoner, terminaler og raffinerier hvor det produseres, ekspoteres og selges hydrokarboner.

Tjenestene er akkreditert iht. ISO-IEC-17025

Marked Hovedmarkedet er den norske kontinentalsokkelen, men oppdrag utføres også i UK, Europa, Midt-Østen, Afrika samt landene rundt det Kaspiske hav.

Utstyr som er portable kan vi kalibrere i egen sirkulasjonslab på Tananger.

Kalibreringstyper
Utstyr Offshore / Kundens lokasjon Onshore i egen lab
Ultralydmåler
Positive displacement meter (PD meter)
Coriolis / massemåler
Turbinmeter
Rørnormal  

 

 


Kontakt Kalibrering

Intertek West Lab AS
Avdeling Kalibrering

Energivn. 1, 4056 Tananger

Tlf:  +47 - 51 94 01 00

Fax: +47 - 51 94 01 01

 

Fagleder

Atle Laader

Tlf:   +47 - 51 94 01 77

Mob: +47 - 913 43 658

atle.laader@intertek.com

 

Show on map