Du er her Velkommen Metering

Metering

West Lab leverer uavhengig tredjeparts spisskompetanse innen kvantitative- og kvalitative målinger i forbindelse med produksjon og salg av råolje, gass, petroleumsprodukter, LNG, LPG etc.
Denne konsulentjenesten fra West Lab innehar klare synergier både mot hva vi gjør innen Lab Testing og Kalibrering, noe også våre kunder erfarer og nyter godt av.

Marked
Vårt hovedmarked har hittil vært den norske kontinentalsokkelen, men vi opplever en økende grad av internasjonale forespørsler etter våre dyktige konsulenter. Det internasjonale markedet vil kunne gi oss muligheten for å eksportere Nordsjøstandarden, med sine høye krav til kvalitet, til andre regioner. Det er en økende forståelse for hvor viktig dette fagområdet er med tanke på den enkelte kundes optimale fortjenestemuligheter.

Kunder
Våre viktigste kunder kan være oljeselskaper (operatører for produserende installasjoner, terminaler, raffinerier), kontraktører for utbygging og modifisering av produserende installasjoner, terminaler, raffinerier; engineering selskaper med ansvar for forstudier, instrumentering og vedlikehold.
Det betyr at vår kompetanse kommer til anvendelse i hele verdikjeden, fra planlegging og gjennom hele driftsfasen. Våre tjenester har stor betydning for å imøtekomme nasjonale og internasjonale kontroll –og myndighetsorganer.


Kontakt Metering

Intertek West Lab AS
Avdeling Metering

Postboks 139

4098 Tananger
Tlf:  +47-51 94 01 00

Fax: +47-51 94 01 01

 

Avdelingsleder

Atle Laader

Tlf:     +47-51 94 01 77

Mob: +47 913 43 658

atle.laader@intertek.com

 

Vis på kart