Du er her Velkommen Kjernevirksomhet

Kjernevirksomhet

West Lab har bygget opp sin virksomhet omkring tjenester og problemløsning knyttet til petroleumindustriens oppstrømsaktiviteter, som omfatter leteboring, feltutvikling, produksjons- og transportfasene.
I tillegg tilbyr bedriften tjenester knyttet til nedstrømsaktiviteter, prosessindustri samt testing og studier koplet mot ytre miljø og arbeidsmiljø.


Eksempler på viktige bidrag til våre kunder
Analyser fra produserende brønner og fra prosessystemenes ”top side” for å fremskaffe data som vil hjelpe kunden med å velge riktige tiltak mht. brønnbehandling og prosessutstyrsbehandling med kjemikalier. Månedlige allokeringsanalyser av olje, kondensat og gass som bidrag til å bestemme riktig salgspris og samt deling av inntekter internt i lisensenser.
Les mer

Kontakt oss

Intertek West Lab AS

Postboks 139
4098 Tananger
Tlf:  +47 - 51 94 01 00
Fax: +47 - 51 94 01 01

 

Drikkevannslaboratoriet er tilgjengelig 
hver dag 08:00 - 16:00, inkludert helg
Tlf: +47 - 91 75 48 36

 

Besøksadresse:

Energivn. 1
4056 Tananger

 

norway.westlab@intertek.com

Vis på kart